Privacy statement de balans in beweging

Inleiding

De balans in beweging neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@debalansinbeweging.nl.

Wie is de balans in beweging?

De balans in beweging is een eenmanszaak, praktijklocatie Rietdijk 74b, 3234 KR Tinte, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74369318.

Hoe gebruikt de balans in beweging jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor de balans in beweging persoonsgegevens van jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens de balans in beweging voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door de balans in beweging worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie 
Gegevens: Factuuradres 
Grondslag: Wettelijke verplichting 
Bewaartermijn: 7 jaar 
    
Doeleinde: Afhandelen klachten 
Gegevens: NAW-gegevens, Factuuradres, E-mailadres, Betalingsgegevens, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer 
Grondslag: Uitvoering van de (mondelinge) overeenkomst 
Bewaartermijn: 7 jaar 
    
Doeleinde: Facturatie 
Gegevens: NAW-gegevens, Factuuradres, E-mailadres, Betalingsgegevens 
Grondslag: Uitvoering van de (mondelinge) overeenkomst 
Bewaartermijn: 7 jaar 
    
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf 
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren 
Grondslag: Uitvoering van de (mondelinge) overeenkomst 
Bewaartermijn: 7 jaar 
    

Marketing

Doeleinde: Direct marketing 
Gegevens: Naam, E-mailadres 
Grondslag: Gerechtvaardigd belang 
Betrokken belang: Commercieel belang 
Bewaartermijn: 2 jaar 
    
Doeleinde: Nieuwsbrief 
Gegevens: Naam, E-mailadres, Interesse in een product 
Grondslag: Gerechtvaardigd belang 
Betrokken belang: Commercieel belang 
Bewaartermijn: 2 jaar 
    
Doeleinde: Social marketing 
Gegevens: Naam, E-mailadres, Surfgedrag, Interesse in een product 
Grondslag: Gerechtvaardigd belang 
Betrokken belang: Commercieel belang 
Bewaartermijn: 2 jaar 
    

Website

Doeleinde: Website analytics 
Gegevens: Surfgedrag 
Grondslag: Gerechtvaardigd belang 
Betrokken belang: Commercieel belang 
Bewaartermijn: 2 jaar 
    
Doeleinde: Chatfunctie 
Gegevens: Naam, E-mailadress, Inhoud van het bericht 
Grondslag: Uitvoering van de (mondelinge) overeenkomst 
Bewaartermijn: 2 jaar 
    

Onderzoek & Ontwikkeling

Doeleinde: Marktonderzoek 
Gegevens: E-mailadres 
Grondslag: Gerechtvaardigd belang 
Betrokken belang: Commercieel belang 
Bewaartermijn: 2 jaar 
    

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

De balans in beweging heeft gegevens over/van jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij de balans in beweging over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij de balans in beweging. Je kunt verzoeken dat de balans in beweging je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om de balans in beweging te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van de balans in beweging of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van de balans in beweging te verkrijgen. De balans in beweging zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Geautomatiseerde verwerking

In alle gevallen waarin er volledig op basis van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens een besluit over jou genomen wordt, heb je het recht ons te vragen om dat besluit door een persoon te laten heroverwegen. Je mag ons altijd jouw standpunt over dat besluit laten weten, of ons laten weten dat je het niet eens bent met onze beslissing.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat de balans in beweging je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door de balans in beweging

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@debalansinbeweging.nl. De balans in beweging zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat de balans in beweging een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien de balans in beweging je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en de balans in beweging.

Het kan zijn dat de balans in beweging verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

De balans in beweging kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van jouw gegevens, op basis van je profiel is het mogelijk dat een deel van de diensten of producten van de balans in beweging voor jou niet beschikbaar is. In alle gevallen van geautomatiseerde besluitvorming heb je de rechten zoals opgenomen in de paragraaf “Wat zijn jouw rechten”.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt de balans in beweging ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van de balans in beweging worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van de balans in beweging worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop de balans in beweging je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@debalansinbeweging.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop de balans in beweging jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@debalansinbeweging.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.